بررسی درخواست بر اساس چه معیار هایی است؟

  • در خواست مورد نظر بر اساس معیار هایی نظیر: ایده، تیم، شرایط مالی، نتایج به دست آمده، تست محصول، مزیت رقابتی و اعتبار سنجی فنی، اندازه بازار و سرعت رشد بررسی می‌گردد و در صورت تائید، جلسه مصاحبه اولیه تنظیم خواهد شد.

در جلسه اول مصاحبه چه افرادی باید حضور داشته باشند؟

  • در این جلسه تمام اعضای تیم باید حضور داشته باشند تا شرایط کلی تیم مورد بررسی قرار بگیرد در صورت تائید وارد مرحله بعد خواهیم شد و در صورتی که در این مصاحبه همکاران ما به این نتیجه برسند که شرایط همکاری وجود ندارد موارد به تیم اعلام خواهد شد و درصورت تمایل میتوانند از خدمات مرکز مشاوره استفاده کنند.

چرا عقد قرارداد NDA؟

  • این کار برای حفظ و صیانت از طرح تیم‌ها صورت می‌گیرد، تیم‌ها در بخش داوری باید اطلاعات دقیق‌تر با جزئیات بیشتری را به داوران ارائه دهند به همین خاطر قرارداد عدم افشا با تیم‌ها منعقد خواهد شد تا با خیال راحت تمام اطلاعات مورد نظر داوران را در اختیار ایشان قرار دهند.

جلسه داوری تیم‌ها به چه صورت خواهد بود؟

  • در این جلسه تیم‌ها باید در 10 دقیقه نظر داوران را جلب کنند و پس از تصمیم داوران (شامل مدیرعامل، مدیر ارشد اجرایی و دو صاحب‌نظر در حوزه کسب و کار) در صورت تائید وارد فاز بعد خواهند شد و در صورت عدم تائید تیم داوران این دوستان می‌توانند از خدمات مرکز مشاوره استفاده کنند.

انتخاب نهایی پس از جلسه داوری می‌باشد؟

  • پس از جلسه داوری در صورت تائید تیم داوران، تیم متقاضی موارد مالی شرکت را در اختیار هئیت داوران قرار خواهد داد و یک نماینده از هیئت داوران از محل کار تیم متقاضی بازدید خواهد کرد و نتیجه را پس از دو هفته کاری به تیم متقاضی اعلام خواهند کرد.

عقد قرارداد به چه صورت خواهد بود؟

  • درصورتی که تیم مورد نظر مورد تایید قرار گرفت و حداقل امتیاز لازم را دریافت کرد، قرارداد همکاری جهت جذب سرمایه با وی منعقد می‌شود. پس از عقد قرارداد، شتاب دهنده طرح را با شبکه سرمایه گذاران خود مطرح کرده و در کلیه جلسات مربوط به جذب سرمایه در کنار تیم خواهد بود.

خدمات Tenet دقیقا به شکل هستند؟

  • فضای کار اشتراکی، مشاوره و منتورشیپ، دوره‌های آموزشی و سرمایه اولیه، از خدماتی است که استارتاپ‌ها میتوانند از Tenet دریافت کنند و در کنار این خدمات، دوره‌های آموزشی و خدمات مالی و حقوقی، امکان ارتباط با فعالان صنایع مختلف، شرکت‌های بزرگ، سرمایه گذاران فرشته و شرکت‌های سرمایه گذاری را خواهید داشت.

دوره پیش شتابدهی چند ماه زمان خواهد برد؟

  • دوره پیش شتابدهی سه ماه زمان خواهد برد و در این مدت تیم‌ها باید تمام مراحل را زیر نظر منتورهای خود سپری کنند و سیر صعودی خود را مورد بازبینی قراردهند.

آیا امکان مشاوره گرفتن قبل از ورود به مراحل شتابدهی وجود دارد یا خیر؟

  • بله، شما می‌توانید از خدمات بخش مرکز مشاوره (در هر بخشی از کسب و کارتان که می‌خواهید تقویت کنید) استفاده کرده و پس از تقویت خودتان فرم درخواست همکاری را پر کرده و مراحل را به تریتیب دنبال کنید.