بایدها و نبایدها در ایجاد Pitch Deck

Pitch Deck

1. تمرکز بر مخاطب: 2. پویایی در ارائه: 3. رعایت زمان: 4. استفاده از شواهد و اطلاعات: 5. تعامل با مخاطبان: نبایدها در ایجاد Pitch Deck: 1. اجتناب از اطلاعات اضافی: 2. جلب توجه اضافی: 3. عدم رعایت استانداردها: 4. اجتناب از جزئیات فنی: 5. عدم تاکید بر نقاط مهم: نکات اضافی: با اجرای این […]

چه مقدار سرمایه نیاز دارید؟

سرمایه

اینکه شما به چه میزان سرمایه نیاز دارید و برای چه این سرمایه را نیاز دارید یکی از اصلی ترین نقاطی است که به سرمایه گذار نشان خواهد داد که چرا باید روی پروژه شما سرمایه گذاری کند به همین خاطر باید به موارد زیر با دقت بالا توجه کنید. 1.1. تعیین مقدار: 1.2. نقشه […]

ارائه دستاوردها و سوابق کار تیمی

دستاوردها

ارائه سوابق تیمی شما به شکلی جذاب و موثر می‌تواند به ایجاد تاثیر بیشتر در مخاطبان و همکاران شما کمک کند. در ادامه، چند نکته و الگویی برای ارائه این اطلاعات بهترین شکل ممکن آورده شده است: 1. محور اصلی: دستاوردها و سوابق کار تیمی 1.1. شروع با موقعیت فعلی: 1.2. دستاوردها: 1.3. سوابق کار […]

تیم خود را به دیگران معرفی کنید

تیم

یک گام مهم در ساختن اعتماد و ایجاد ارتباط مثبت معرفی تیم است. معرفی اعضای تیم با دقت و به شکل جذاب می‌تواند برای مخاطبان، مشتریان و همکاران جذاب باشد. در ادامه یک الگوی توضیح مشخصات اعضای تیم به شما ارائه می‌شود: معرفی تیم 1. [نام و نام خانوادگی] 2. سمت [سمت در تیم] 3. […]