زمان ثبت‌نام معرکه ۲۰۲۴ به پایان رسید.

پس از بررسی تمامی فرم‌های ثبت‌نام ارسالی، کسب‌وکارها و صاحبین ایده برگزیده برای حضور برروی استیج معرکه انتخاب شدند. برگزیدگان باید بر اساس زمانبندی انجام شده در تاریخ و ساعت مشخص شده در محل برگزاری رویداد معرکه ۲۰۲۴ حضور داشته باشند. 

از طریق لینک زیر می‌توانید زمانبندی حضور تمامی تیم‌ها را مشاهده کنید.

راهنمای ثبت‌نام

موارد ستاره‌دار را حتما ارسال کنید.

  • حتما هنگام تکمیل فرم، فایل پیچ‌دک یا ارائه را باید ارسال کنید.
  • بعد از پایان زمان ثبت‌نام، تمامی درخواست‌ها بررسی و با افراد/تیم‌های منتخب جهت شرکت در معرکه از طریق ایمیل و پیامک تماس گرفته خواهد‌شد.

ثبت نام معرکه 2024

  • فایل ها را به اینجا بکشید